Ohjaajat

Asikkalan 4H-yhdistykset työllistävät nuoria ympäri vuoden kerho-ohjaajina. Kerho-ohjaajat ovat iältään 13-29 -vuotiaita, valtaosa 15-20 vuotiaita. Apuohjaajaksi voi hakea 13-vuotiaana ja tällöin apuohjaaja toimii ohjaajan parina. Kerhoja ohjaajat myös aikuisohjaajat ja vapaa-ehtoiset.

Ohjaajat käyvät ennen kerhojen aloittamista läpi perehdytyksen. Perehdytyksessä käydään läpi ohjaamisen perusasiat, ohjaajan vastuut ja velvollisuudet sekä kerhon turvallisuusasioita. Ohjaajat ovat vuoden aikana usein yhteydessä toiminnanjohtajaan ja saavat tukea pitkin matkaa. Kerhon suunnittelu lähtee ohjaajan omasta innostuneisuudesta ja osaamisesta. Toiminnanjohtajan kanssa käydään läpi kausisuunnitelma ennen kauden alkua ja näin pystymme pitämään toiminnan monipuolisena ja hallittuna. Kerhojen toteutus on ohjaajan vastuulla ja tätä vastuuta 4H haluaa myös ohjaajille antaa.

4H-yhdistyksen tarkoitus on siis järjestää lapsille laadukasta kerhotoimintaa ja samalla antaa nuorelle tärkeää työkokemusta, vastuuta ja omaa rahaa. Jos sinulla tulee kysyttävää kerhojen toimintaperiaatteista, kerhotoiminnasta tai ohjaajana toimimisesta, ota yhteyttä:  asikkala@4h.fi , 044-3636111.